Stepping Stones - We listen...

Croeso i Stepping Stones Gogledd Cymru...

Mae Stepping Stones yn elusen gofrestredig sy’n darparu gwasanaethau therapiwtig i oedolion a gafodd eu cam-drin yn rhywiol pan oeddynt yn blant drwy Ogledd Cymru.

Mae croeso ichi bori ar ein gwefan lle mae gennym wybodaeth i rai sydd wedi goroesi cam-drin rhywiol yn ystod eu plentyndod, mwy o wybodaeth i egluro pwy ydym ni a beth ydym yn ei wneud a pham a ffurflen fel y gallwch eich cyfeirio eich hun atom, gan gynnwys rhif ffôn a chyfeiriad ein prif swyddfa.

...Byw yn Dda yw ein Buddugoliaeth

Hafan | Ynglŷn â ni | Rhagor o Waith Darllen | Gwaith Creadigol | Geirdaon | Newyddion | Ein Canllawiau | Dod yn Gyfaill | Dolenni | Cysylltu â ni

 

Stepping Stones, 59 Stryd y Brenin, Wrecsam, LL11 1HR | ffôn: 01978 352 717 | [email protected]

 

© 2014 Stepping Stones. Cedwir pob hawl. Elusen gofrestredig rhif 1043390 | Polisi Preifatrwydd | Safle gan Notcon