Stepping Stones - We listen...

Rhagor o Waith Darllen...

Dyma restr o lyfrau a thaflenni gwybodaeth a allai fod o ddiddordeb ichi. Nid ydym wedi cael cyfle i ddarllen yr holl adnoddau ar y rhestr, ac felly, er ein bod wedi ceisio cynnwys y rhai yr ydym yn tybio sy’n ddilys, byddem yn awgrymu eich bod yn bod yn wyliadwrus. Byddem yn croesawu eich sylwadau a gallwch anfon y rhain inni drwy ein tudalen gysylltu:

Cam-drin Rhywiol

 • Ainscough, C & Toon, K.  Breaking Free: Help For Survivors of Child Sexual Abuse.
 • Bass, E & Davis, L.   The Courage To heal - A guide for women survivors of child sexual abuse.
 • Bray, M.  Poppies On The Rubbish Heap. Sexual Abuse: The Child's Voice.
 • Gallagher, V. Becoming Whole Again, Help For Survivors Of Childhood Sexual Abuse.  
 • Lew, M (1999) Leaping Upon The Mountains, Men Proclaiming Victory over Sexual Child Abuse.  
 • Sanford, L. Strong At The Broken Places, Overcoming The Trauma Of Childhood Abuse  
 • Spring, J. Cry Hard And Swim.
 • Wade, G. Hurting and Healing: How to overcome the trauma of sexual abuse and rape. .
 • Walker, M. Surviving Secrets.
 • Wieche, V.R Brother / Sister Hurt: Recognising the effects of sibling abuse.

Gwaith y Plentyn Mewnol

 • Bradshaw, J. Homecoming: Reclaiming and Championing Your Inner Child.
 • Capacchione, L.  Recovery Of Your Inner Child.
 • Clarke, J & Dawson, C. Growing Up Again.
 • Parks, P. Rescuing The Inner Child.

Hunan-niweidio

 • Sutton, J. Healing The Hurt Within: Understand and Relieve the Suffering Behind Self-Destructive Behaviour.
 • Arnold, L & Magill, A. Hurting Inside: A Book For Young People.

Anhwylder Hunaniaeth Datgysylltiol.

 • Livingston, K. Understanding Dissociative Disorders ( A MInd Booklet)
 • Alderman, T & Marshall, K. Amongst Ourselves: A Self Help Guide To Living With Dissociative Identity Disorder.
 • M,Steinberg & M, Schnall. The Stranger In The Mirror - Dissociation, the hidden epidemic.

Llyfrau Hunan Gymorth Eraill

 • Jeffers, S. Feel the fear and do it anyway.
 • Napier, N.J Getting through the day - Strategies for adults hurt as children.

Hafan | Ynglŷn â ni | Rhagor o Waith Darllen | Gwaith Creadigol | Geirdaon | Newyddion | Ein Canllawiau | Dod yn Gyfaill | Dolenni | Cysylltu â ni

 

Stepping Stones, 59 Stryd y Brenin, Wrecsam, LL11 1HR | ffôn: 01978 352 717 | info@steppingstonesnorthwales.co.uk

 

© 2014 Stepping Stones. Cedwir pob hawl. Elusen gofrestredig rhif 1043390 | Polisi Preifatrwydd | Safle gan Notcon