Stepping Stones - We listen...

Dod yn Gyfaill...

Rydym yn chwilio am bobl a chanddynt amrywiaeth o sgiliau, ond, yn bennaf oll, pobl a chanddynt amser rhydd i’n helpu. Gallai hyn olygu cynorthwyo gyda dyletswyddau derbynfa tra bydd grŵp yn cael ei gynnal. Gallai gynnwys codi arian.

Os oes gennych ddiddordeb ac os hoffech wybod mwy cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol i weld sut y gallech chi helpu.

Hafan | Ynglŷn â ni | Rhagor o Waith Darllen | Gwaith Creadigol | Geirdaon | Newyddion | Ein Canllawiau | Dod yn Gyfaill | Dolenni | Cysylltu â ni

 

Stepping Stones, 59 Stryd y Brenin, Wrecsam, LL11 1HR | ffôn: 01978 352 717 | info@steppingstonesnorthwales.co.uk

 

© 2014 Stepping Stones. Cedwir pob hawl. Elusen gofrestredig rhif 1043390 | Polisi Preifatrwydd | Safle gan Notcon