Beth yw camdriniaeth rywiol?

Camdriniaeth rywiol yw pan fydd rhywun gyda mwy o bŵer na rhywun arall sy’n agored i niwed yn camfanteisio ar y pŵer hwnnw.

Mae’r troseddu hwn yn digwydd ar ffurf rywiol ac yn cynnwys torri ymddiriedaeth, croesi ffiniau a throseddu’n ddwys yn erbyn synnwyr y goroeswyr ohonynt eu hunain.

Y peth pwysicaf i’w gofio yw mai ‘profiad’ y plentyn yw hyn ac, fel plentyn, dydych chi ddim yn gallu cydsynio mewn unrhyw ffordd.

Pwy sy’n gysylltiedig?

Mae camdriniaeth rywiol yn digwydd ymhob dosbarth cymdeithasol, beth bynnag yw eu hoedran neu ryw.

Mae’r rhan fwyaf o’r gamdriniaeth rywiol yn digwydd gyda rhywun y mae’r person yn ei nabod yn dda a gallai’r troseddwr fod yn aelod o’r teulu neu’n rhywun mewn sefyllfa o ymddiriedaeth.

Mae camdriniaeth rywiol yn gallu digwydd unwaith, ychydig o weithiau neu fynd ymlaen am flynyddoedd lawer a gall y dioddefwyr gael eu cam-drin gan fwy nag un person. Efallai y bydd y troseddwyr rhywiol yn cynnig gwobrwyon i’r person y maen nhw’n eu cam-drin.

Gallai’r troseddwr fod o unrhyw ryw.

Sut all camdriniaeth rywiol effeithio ar bobl?

Gall camdriniaeth rywiol effeithio ar bob rhan o fywyd oedolyn, yn cynnwys materion iechyd meddwl difrifol a gall hefyd effeithio ar iechyd corfforol. Gallai perthnasoedd gyda phobl eraill ddioddef hefyd.