Fideo: Sut i roi gwybod i’r heddlu am gamdriniaeth

Gwyliwch y fideo hwn gan Operation Hydrant sydd, trwy weithio gyda Heddlu’r Alban, wedi datblygu ffilm fer wedi’i hanimeiddio i roi gwybodaeth gefnogol i oedolion sydd wedi dioddef a goroesi camdriniaeth fel plant, sy’n ystyried rhoi gwybod am hynny i’r heddlu, ac sydd eisiau gwybod beth fydd yn digwydd wedyn.