Dod o hyd i gefnogaeth

Cefnogaeth bellach

Yn dod o hyd i gefnogaeth bellach sydd ar gael ichi yn y gymuned, gan ddarparu gwybodaeth a manylion cyswllt ar amrywiaeth o sefydliadau cefnogi.

Telephone

Stepping Stones

Llinell Gymorth 24 awr

Oriau swyddfa

9yb tan 4.30yp

Ffôn: 01978 352717

Tu allan i oriau swyddfa

Ffoniwch ein Llinell Gymorth 24 awr ar 08088010800 (Cefnogir gan Live Fear Free)

Help

Cymorth mewn Argyfwng

Rhifau cyswllt mewn argyfwng: Rhifau ffôn cymorth am ddim:

Y Samariaid 116 123

CALL (community advice listening line) ar 0800 132 737

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn (Llinell Gymorth Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Cymru) 0808 8010 800

Llinell Gymorth LGBT, ffoniwch 0300 330 0630 (codir ffioedd galw arferol).

Llinell gymorth Safeline Male Survivors, ffoniwch 0808 800 5008.

Heddlu mewn argyfwng 999 a’r Heddlu mewn achosion di-argyfwng 101.

Help and support signpost

Cyfeiriadur Cyfeirio

I gael gwybodaeth am sefydliadau cymorth yn eich cymuned cliciwch yma.


Logo

Beth yw cam-drin rhywiol

Mae cam-drin plant yn rhywiol yn cwmpasu amrediad eang o ymddygiad rhywiol. Mae’n golygu gweithgareddau rhywiol rhwng plant neu bersonau ifanc ac oedolyn neu unrhyw berson hŷn lle mae’r plentyn yn cael ei ddefnyddio fel gwrthrych rhywiol sy’n rhoi boddhad rhywiol i’r person arall.

Mwy.

Referral

Cwestiynau Cyffredin

Pam Fi?

Pam y cefais fy ngham-drin gan nifer o wahanol gamdrinwyr?

Pam ydw i’n teimlo mai fy mai i oedd hynny?

Pam na ddywedais i wrth unrhyw un?

Mwy..

Counselling

Taflenni Hunangymorth

Casgliad da o lyfrynnau hunangymorth defnyddiol a hawdd eu darllen gan y GIG. Ymhlith y pynciau dan sylw mae cam-drin, hunan-niweidio, pryder a straen ôl-drawmatig.

nhs selfhelp