Cefnogwch Ni

Dod yn Gyfaill…

Gallai fod yn ein helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian hanfodol i gefnogi’r gwasanaethau a ddarperir gan Stepping Stones.

Os oes gennych ddiddordeb ac yr hoffech wybod mwy, cysylltwch am sgwrs anffurfiol ynghylch sut i gymryd rhan.

Volunteering

Gwirfoddoli

Rydym yn chwilio am bobl sydd ag ystod o sgiliau ac yn bwysicaf oll, rhywfaint o amser hamdden i’n helpu. Mae gennym amrywiaeth o rolau gwirfoddol ar gael. Os oes gennych ddiddordeb ac yr hoffech wybod mwy, cysylltwch am sgwrs anffurfiol ynghylch sut i gymryd rhan. 

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr i gael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01978 352717
neu defnyddiwch cysylltwch â ni.

Help

Rhoi Rhodd Nawr

I wneud rhodd yn ddiogel.

Give with confidence

Bydd eich cefnogaeth wir yn gwneud gwahaniaeth, diolch i chi.

Interview

Swyddi

Dewch o hyd a gwneud cais ar-lein am y swyddi diweddaraf.

Rydym yn gwerthfawrogi ein Staff a’n Gwirfoddolwyr.

Ar hyn o bryd rydym yn edrych i recriwtio Cwnsleriaid, am fanylion pellach ffoniwch 01978 352717.

Am wybodaeth bellach, ffoniwch 01978 352717 neu defnyddiwch cysylltwch â ni.