Newyddion

 1. Mawrth 21, 2022

  Canolfan Cyfeirio Ymosodiadau Rhywiol – Amethyst – Gwefan Newydd

  Mae Amethyst yn Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC) ar gyfer Gogledd Cymru, lle mae ystod o weithwyr proffesiynol sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig yn darparu cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth i oedolion, plan a phobl ifanc sydd wedi’u treisio neu wedi dioddef ymosodiad rhywiol yng Ngogledd Cymru. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r heddlu, y sector iechyd […]

  Darllen mwy
 2. Chwefror 9, 2022

  Gwirfoddoli gyda’n Prosiect Gardd Gymunedol

  Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi ein dewis ni ar gyfer pecyn Gardd Gymunedol ac rydym angen gwirfoddolwyr i’n helpu. Bydd eu cefnogaeth yn golygu ein bod yn derbyn llwyth o offer garddio, planhigion, coed, sied, tŷ gwydr a chyngor arbenigol i adeiladu gardd lle bydd y bobl a gefnogwn yn cael cyfle i dyfu eu […]

  Darllen mwy
 3. Gorffennaf 20, 2021

  A ddylwn i roi gwybod i’r heddlu fy mod wedi cael fy ngham-drin yn rhywiol fel plentyn? Os byddaf yn cysylltu â’r heddlu – beth fydd yn digwydd wedyn?

  “Gwybodaeth i Oedolion sydd wedi Cael eu Cam-drin yn Rhywiol fel Plant” Mae rhoi gwybod i’r heddlu eich bod wedi dioddef camdriniaeth rywiol fel plentyn yn benderfyniad enfawr. Mae llawer o oedolion sydd wedi dioddef hyn yn cario baich eu camdriniaeth am flynyddoedd cyn penderfynu dweud rhywbeth, a dydy rhai pobl byth yn dweud. Mae […]

  Darllen mwy