Blog Cerrig Camu

Keep up with our latest news

 1. Tachwedd 24, 2021

  A DIWRNOD Y RHUBAN GWYN 2021

  16 DIWRNOD O WEITHREDU I DDOD Â THRAIS YN ERBYN MENYWOD I BEN, A DIWRNOD Y RHUBAN GWYN 2021! “Mae Cerrig Camu Gogledd Cymru’n falch iawn o fod yn cymryd rhan mewn codi ymwybyddiaeth am y materion hyn a byddwn yn gwisgo ein rhubanau gwyn ar y diwrnod i ddangos ein cefnogaeth. Wrth wisgo ruban […]

  Darllen mwy
 2. Tachwedd 17, 2021

  Loto Lwcus Sad 13 Tachwedd 2021

  Thank you so much for your continued support of the Stepping Stones North Wales Loto Lwcus lottery. Rest assured, each Loto Lwcus ticket you buy supports your local community and makes all the difference to Stepping Stones North Wales and the services we provide to adult survivors of sexual abuse in childhood. We are on track […]

  Darllen mwy
 3. Tachwedd 17, 2021

  Iechyd Meddwl Dynion

  Fe’ch gwahoddir i ymuno â ni yn ein. Digwyddiad Rhithiol Brathiad o Iechyd a Lles nesaf – 18 Tachwedd. Bydd panel o staff o’n gwasanaethau iechyd meddwl a sefydliadau ategol i wrando ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mi fydd y sesiwn Iechyd Meddwl Dynion yn cael ei gynnal ar Teams 12:00 at 1pm 18 […]

  Darllen mwy
 4. Tachwedd 1, 2021

  Wythnos yr Ymddiriedolwyr 1 – 5 Tachwedd

  Yr wythnos hon yw “Wythnos yr Ymddiriedolwyr”. Mae Wythnos yr Ymddiriedolwyr yn fenter drwy Brydain gyfan sy’n dathlu gwaith da ymddiriedolwyr a bydd yn cynnwys nifer o weithdai diddorol. Pob digwyddiad. https://trusteesweek.org/events/ Mireinio sgiliau 1 Tachwedd @ 1:00 yp – 2:00 yp https://trusteesweek.org/event/refining-skills/ Recriwtio i sicrhau amrywiaeth 2 Tachwedd @ 11:00 yb – 12:00 yp […]

  Darllen mwy
 5. Hydref 18, 2021

  Tîm a siopwyr Coop yn codi mwy na £2k i’n helusen

  Diolch o galon i’r tîm a’r cwsmeriaid yn Coop, Parc Borras, Wrecsam a gododd fwy na £2k. Dewison nhw Gerrig Camu Gogledd Cymru fel elusen i’w chefnogi yn 2020 a phleidleisiodd aelodau Coop droson ni a chefnogi ein hachos bob tro roedden nhw’n siopa. Derbyniodd Shirley McCann siec gan Vicky Davies Aelod Arloesol Coop a […]

  Darllen mwy
 6. Medi 27, 2021

  Gwirfoddoli gyda’n Prosiect Gardd Gymunedol

  Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi ein dewis ni ar gyfer pecyn Gardd Gymunedol ac rydym angen gwirfoddolwyr i’n helpu. Bydd eu cefnogaeth yn golygu ein bod yn derbyn llwyth o offer garddio, planhigion, coed, sied, tŷ gwydr a chyngor arbenigol i adeiladu gardd lle bydd y bobl a gefnogwn yn cael cyfle i dyfu eu […]

  Darllen mwy
 7. Gorffennaf 20, 2021

  A ddylwn i roi gwybod i’r heddlu fy mod wedi cael fy ngham-drin yn rhywiol fel plentyn? Os byddaf yn cysylltu â’r heddlu – beth fydd yn digwydd wedyn?

  “Gwybodaeth i Oedolion sydd wedi Cael eu Cam-drin yn Rhywiol fel Plant” Mae rhoi gwybod i’r heddlu eich bod wedi dioddef camdriniaeth rywiol fel plentyn yn benderfyniad enfawr. Mae llawer o oedolion sydd wedi dioddef hyn yn cario baich eu camdriniaeth am flynyddoedd cyn penderfynu dweud rhywbeth, a dydy rhai pobl byth yn dweud. Mae […]

  Darllen mwy