Blog Cerrig Camu

Keep up with our latest news

 1. Mawrth 21, 2022

  Canolfan Cyfeirio Ymosodiadau Rhywiol – Amethyst – Gwefan Newydd

  Mae Amethyst yn Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC) ar gyfer Gogledd Cymru, lle mae ystod o weithwyr proffesiynol sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig yn darparu cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth i oedolion, plan a phobl ifanc sydd wedi’u treisio neu wedi dioddef ymosodiad rhywiol yng Ngogledd Cymru. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r heddlu, y sector iechyd […]

  Darllen mwy
 2. Chwefror 14, 2022

  ‘DIM ESGUS’

  Dylai menywod fod yn ddiogel wrth fynd allan i redeg. Dylen nhw fod yn ddiogel wrth gerdded trwy fannau cyhoeddus. Dylen nhw fod yn ddiogel wrth fynd i’r gwaith. Dylen nhw fod yn ddiogel yn ystod y dydd. Dylen nhw fod yn ddiogel yn y nos. Ddylai neb deimlo’n ofnus yn unman. https://llyw.cymru/dim-esgus

  Darllen mwy
 3. Chwefror 9, 2022

  Gwirfoddoli gyda’n Prosiect Gardd Gymunedol

  Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi ein dewis ni ar gyfer pecyn Gardd Gymunedol ac rydym angen gwirfoddolwyr i’n helpu. Bydd eu cefnogaeth yn golygu ein bod yn derbyn llwyth o offer garddio, planhigion, coed, sied, tŷ gwydr a chyngor arbenigol i adeiladu gardd lle bydd y bobl a gefnogwn yn cael cyfle i dyfu eu […]

  Darllen mwy
 4. Chwefror 7, 2022

  Healthy Relationships Course

  Zoom Session 6-week course Starting Wednesday 9th February 2022 10am to 11.30am Topics: – • Boundaries • Trust • Communication • Relationships For more information on this course, and to book a place, please contact: Email: [email protected] Tel: 01978 352717 Text: 07814 358882   Healthy Relationships Course Flier

  Darllen mwy
 5. Gorffennaf 20, 2021

  A ddylwn i roi gwybod i’r heddlu fy mod wedi cael fy ngham-drin yn rhywiol fel plentyn? Os byddaf yn cysylltu â’r heddlu – beth fydd yn digwydd wedyn?

  “Gwybodaeth i Oedolion sydd wedi Cael eu Cam-drin yn Rhywiol fel Plant” Mae rhoi gwybod i’r heddlu eich bod wedi dioddef camdriniaeth rywiol fel plentyn yn benderfyniad enfawr. Mae llawer o oedolion sydd wedi dioddef hyn yn cario baich eu camdriniaeth am flynyddoedd cyn penderfynu dweud rhywbeth, a dydy rhai pobl byth yn dweud. Mae […]

  Darllen mwy