Amdanom Ni

Mae Stepping Stones yn cynnig cwnsela unigol a gwaith grŵp i unigolion 18+ oed sydd wedi dioddef cam-drin rhywiol fel plentyn a chefnogaeth i aelodau’r teulu, gofalwyr a chyfeillion.

Access to service

Hanes

Sefydlwyd Stepping Stones ym 1984 a daeth yn elusen gofrestredig ym 1995.

Adroddiadau Blynyddol

Am y 5 mlynedd ddiwethaf.

Male Counselling

Pwy ydym ni

Rydym yn wasanaeth annibynnol a chyfrinachol gyda thua 20 o gynghorwyr, dynion a marched. Pob un ohonynt â chymhwyster proffesiynol.

Staff

Mae ein holl gynghorwyr wedi’u hyfforddi’n broffesiynol i safonau BACP neu gyfatebol yn y DU, gan gynnal safonau hyfedredd ac ymarfer moesegol uchel o fewn y fframwaith proffesiynau cwnsela. Mae gan bob cwnsler fynediad i sesiynau goruchwylio a hyfforddi rheolaidd.

Need Help

Yr hyn a wnawn

Y bwriad yw cyflawni’r amcanion canlynol:

Amddiffyn a diogelu iechyd meddwl a chorfforol unigolion sydd wedi eu cam-drin yn rhywiol, ac yn arbennig drwy ymyrraeth therapiwtig a chwnsela unigol a grŵp.

Addysgu mwy ar bobl sy’n gweithio â’r rhai sydd wedi dioddef cam-drin rhywiol yn ystod eu plentyndod.


Volunteer

Swyddi a Chyfleoedd Gwirfoddoli

Rydym yn gwerthfawrogi ein Staff a’n Gwirfoddolwyr.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01978 352717 neu defnyddiwch y manylion yn cysylltwch â ni.

Dewch o hyd a gwneud cais ar-lein am y swyddi diweddaraf.

Events

Digwyddiadau a Chyfleoedd Hyfforddi

Digwyddiadau

Dyddiadau ar y gorwel … Twitter

Hyfforddiant

Dyddiadau ar y gorwel … Twitter

Newsletter

Newyddion

Dadlwythwch y llythyrau newyddion cyfredol yma. Fersiwn Gymraeg ar gael ar gais.

Cylchlythyr 2020


Swyddfa Wrecsam Office

Tŷ Aurora, 59 Stryd y Brenin, Wrecsam. LL11 1HR

01978 352717

 [email protected]

Wrexham Branch
Waiting Area
Waiting Area